Personel - Maria Wawszczak

Dowiedz się więcej o naszych specjalistach

Maria Wawszczak

Specjalista alergolog i pulmunolog

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej / 2008r/. Specjalizację z zakresu Pediatrii, Chorób Płuc Dzieci oraz Alergologii realizowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM przy ulicy Żwirki i Wigury pracując w Klinice Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii. Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem dzieci z chorobami układu oddechowego oraz problemami alergologicznymi.

Wyróżnia się empatią, umiejętnością komunikacji z małym pacjentem, kompleksowym
podejściem oraz zaangażowaniem w proces leczniczy.